Contactgegevens

Over stichting Eigen Werk Theaterteam

Doelstelling
Het aanbieden van een zakelijke en artistieke omgeving aan niet aan een gezelschap
verbonden spelers/makers in de uitvoerende kunst die een eigen werk willen realiseren.

Correspondentieadres:
Theemsstraat 56
2014 RZ Haarlem 
Email Theaterteam

Stichting Eigen Werk Theaterteam wordt structureel gesubsidieerd door het Fonds Podiumkunsten.

ANBI-status

Stichting Eigen Werk Theaterteam heeft een ANBI-status. Dat staat voor ‘Algemeen Nut Beogende Instelling'. De stichting bezit een beschikking van de belastingdienst, die bevestigt dat het doel en de feitelijke werkzaamheden van het fonds een algemeen belang dienen.

De ANBI-status heeft voor donateurs/erflaters een groot aantal fiscale faciliteiten. Giften aan Eigen Werk Theaterteam zijn fiscaal aftrekbaar. Over schenkingen of nalatenschappen hoeft stichting Eigen Werk Theaterteam geen schenkings-/successierecht te betalen. Meer informatie over de ANBI-status als ook rekenvoorbeelden kunt u vinden op de website van de belastingdienst

Lees hier het jaarverslag van 2022

Lees hier het jaarverslag van 2021

Lees hier het jaarverslag van 2020

Lees hier het jaarverslag van 2019

Lees hier het ANBI-formulier 2020 van Stichting Eigen Werk Theaterteam

Bestuur

Stichting Eigen Werk Theaterteam onderschrijft de Governance Code Cultuur.  Het bestuur ontvangt geen vergoeding of vacatiegeld. Het bestuur functioneert binnen het bestuur + directiemodel. Het bestuur stelt de beloning van de directie vast. Deze ligt onder de norm van de WNT. Voor betaling aan opdrachtnemers is de CAO theater en dans leidend.

  • Voorzitter: Jos Ahlers
  • Penningmeester: Karen Retera
  • Secretaris: Wendy Draaijer

Kamer van Koophandel: 34134111
RSIN: 808949998