Educatie

Eigen Werk Theaterteam maakt ook voorstellingen die op school kunnen worden gespeeld, of kunnen worden bezocht in het kader van bijvoorbeeld lessen burgerschap of cultuureducatie. Er zijn voorstellingen die aansluiten bij het basisonderwijs en voortgezet onderwijs, maar ook voor studenten in het MBO, HBO en universitaire studies. Bij deze voorstellingen is voor docenten aanvullend educatief materiaal beschikbaar. In overleg kunnen we ook materiaal op maat maken.

CJP
Eigen Werk Theaterteam is verbonden aan CJP. Het ministerie van OCW stelt voor alle middelbare scholieren en MBO-studenten cultuurbudget beschikbaar. Dat budget kan bij onze voorstellingen worden ingezet. Samen met de CJP kortingspas wordt zo de financiële drempel voor culturele activiteiten verlaagt. Zo wordt de culturele ontwikkeling van scholieren en studenten gestimuleerd én het zorgt voor een bevordering van de burgerschapscompetenties. Lees meer op de site van CJP.

Aanbod voor het basisonderwijs

Aanbod voor voortgezet onderwijs

Aanbod voor MBO

Aanbod voor HBO/WO